Giriş Aidatı ve Kesintiler

​​​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılabilecek tüm kesintiler bireysel emeklilik mevzuatında üst sınırlar ile belirlenmiştir.

Giriş Aidatı ​

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak bu maddede belirtilen esaslar dahilinde giriş aidatı alınabilir.
Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;
1. a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
2. b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,
3. c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.
Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.
Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilir. Ancak katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir. 
Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir.
Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.​​

​Yönetim Gider Kesintisi

Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranında yönetim gider kesintisi alınabilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi 

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, aşağıda, fon grubu bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde belirlenir.
Emeklilik planlarımızda uygulanan kesintiler ile ilgili detaylı bilgiye Müşteri İletişim Merkezi'mizi (444 1 666) arayarak ulaşabilirsiniz. ​
Ara Verme Kesintisi 

Bireysel Emeklilik Sözleşmesinde, katkı  payı ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, bu süre boyunca katılımcının birikimlerinden ara verilen her tam ay için 2 TL ek yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Ara verme durumunda sözleşmenin birikiminden indirilerek tahsil edilen ara verme kesintisi, ilgili vadelere katkı payı ödenmesi durumunda, katkı payından yapılacak olan  yönetim gider kesintisinden düşülmez ve ilgili tutar sözleşmeye iade edilmez.

Bir yıldan uzun süre ile ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilebilir.

ONLINE BAŞVURU

Tebrikler kaydınız başarıyla alınmıştır. En kısa sürede tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.